Breadcrumbs, Düzenlenebilir arkaplan, Düzenlenebilir menü, Hazır sayfa tasarımları, Yazı stil dosyası, Tema özellik paneli, Çoklu yorum.