Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu teste tabi tuttuğu telefonlardan 3 tanesine satış yasağı getirdi. Piyasa Gözetimi Laboratuvarı’nda yapılan testler sonucunda adaptörlerde sorunlar yaşandığı gerekçesiyle bu 3 telefona dağıtım ve satış yasağı getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu