Veri taşınmasını kolaylaştıran flashdiskler kapasitelerinin büyümesiyle son kullanıcılar tarafından gözde hale gelmeye başladı. Hem kapasitelerinin büyümesi hem de kolaylıkla taşınabilmesinden dolayı tercih sebebi hale gelmesine neden oldu. Flashdisklerde teknolojinin sürekli gelişmesine paralel kapasitenin artması sürekli flashdisk değişimini