Bilgisayarınızın sadece temel fonksiyonlarını yerine getirmesi için güvenli mod ile çalıştırmak gereklidir. Bu kapsamda bazen bilgisayarlar kendiliğinden güvenli moda açılırken bazen de sizler bu mod ile açabilirsiniz. [su_list icon=”icon: chevron-circle-right” icon_color=”#be2c1b”] USB Bellekten Windows 10 Yükleme Nasıl