Tersine Mühendislik (Reverse Engineering-RE) olarak adlandırılan yöntemin öncelikli amacı, ürününün tasarım ve üretim geçmişini detayları ile ortaya çıkarmaktır. Bir iğneden bir fabrikaya kadar 3 boyutlu tarama ve 3 boyutlu modelleme yapılabilir. Projenin teslim süresi ve maliyetlendirilmesi projeden